Over Ons

Wij zijn Theaterproductiehuis Zeeland. Een productiehuis geworteld in de provincie Zeeland. Wij produceren, laten talenten en makers bij ons resideren en zijn de aanjager voor cultuur in de regio.

Missie

Theaterproductiehuis Zeeland biedt theatermakers en kunstenaars uit Nederland en België een platform om hun talent te ontwikkelen. We zijn geworteld in de Provincie Zeeland, een regio in ontwikkeling in een wereld die in beweging is. Uit die regio en die wereld halen we onze inspiratie, energie en innovatie, in een voortdurende dialoog met onze omgeving. We willen een opening zijn in tijd en ruimte, een genereuze plek voor de regio waarin individuen, communities en generaties elkaar kunnen ontmoeten.

We maken veelvormige en multidisciplinaire voorstellingen, altijd vertrekkend vanuit de artistieke kern van onze makers, het collectieven en de kunstenaars. Zij geven uitdrukking aan maatschappelijke onderwerpen en artistieke gevoeligheden van deze tijd. 

We staan met onze makers en partners midden in de regio en willen ademen op het ritme van de wereld. We geven uitdrukking aan wat er in onze tijd leeft en zien onszelf als onderdeel van een regionaal ecosysteem, verbinder in een netwerk van ontmoetingen, en altijd in samenwerking met andere organisaties. Onze voorstellingen worden gemaakt voor unieke locaties in de regio, voor verschillende podia en festivals in de provincie en reizen nationaal en internationaal. Theater over de wereld van nu in de taal van nu.

Visie

We zien onze organisatie als een drievormig luik, vertrekkende vanuit de drie kernfuncties: produceren, talentontwikkeling en aanjager voor cultuur in de regio. 

Het linker luik is de plek waar we regionale voorstellingen ontwikkelen. Met thema’s die vertrekken van wat er in de regio speelt. We brengen deze voorstellingen naar theaters en gemeenschapshuizen in Zeeland.  

Het middenluik is het Zeeland Nazomerfestival, een platform waar eigen locatie voorstellingen worden gepresenteerd en nieuwe makers en collectieven te zien zijn, met Zeeland als podium. Het vormt de plek van ontmoeting en verbinding, van droom en troost waar verschillende culturen, gemeenschappen en generaties naast elkaar bestaan. 

Vanuit het rechter luik reizen we met onze producties door Nederland en internationaal. En werken we samen met andere festivals en productiehuizen om zo de zichtbaarheid van de makers en Zeeland te vergroten en daarmee de aanjager te zijn voor een artistieke uitwisselingen tussen onze regio en over de grenzen heen. 

Subsidiënten

Fonds Podiumkunsten | Provincie Zeeland | Gemeente Middelburg | Samen in Zee

Sponsoren

North Sea Port (Hoofdsponsor) 
Westerschelde NV | Delta Safe Security | Adriaanse van der Weel Advocaten | Birra Moretti | Sligro | De Feyter | COVRA

Culturele partners

Poppodium De Spot | Zeeuws Archief | Podium ’t Beest | Zeeland Theaters | Kunstbende | Keti Koti Zeeland | Poppodium Gebouw-T | Vleeshal | Theater De Maagd | Muziekschool Zeeland | ZB Bibliotheek van Zeeland

Codes

Theaterproductiehuis Zeeland past de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code toe binnen haar gehele werking.

Meer informatie