Silvie Dees neemt afscheid van Theaterproductiehuis Zeeland

29 februari 2024

Directeur-bestuurder Silvie Dees neemt per 1 mei 2024 afscheid van Theaterproductiehuis Zeeland. Samen met het team heeft Dees de nieuwe hoofdlijnen van het artistiek en zakelijk beleid uitgezet. Hierdoor kan de organisatie verder bouwen richting de nieuwe Cultuurplanperiode. Met het afscheid van Dees en de transitie die de organisatie heeft doorgemaakt kiest de Raad van Toezicht voor een bestuursmodel passend bij de nieuwe koers, de omgeving en de ambities van TPZ en vindt er een omschakeling plaats naar een tweekoppige directie bestaande uit artistiek directeur An Hackselmans en een nog te werven zakelijk directeur.

Silvie Dees
©TPZ/Maïten de Schepper

‘Silvie Dees is een gedreven directeur en pleitbezorger van de podiumkunsten en de rol die kunst kan betekenen binnen onze regio en samenleving. Samen met het team heeft zij mooie stappen gezet om de zichtbaarheid van Theaterproductiehuis Zeeland en de rijkdom van verhalen die hier in de regio leven, landelijk en internationaal te vergroten. Ze is samenwerkingen aangegaan met een breed spectrum aan makers en partners, altijd vertrekkende vanuit de inhoud. We danken Silvie voor haar werk en toewijding. De sterke en inspirerende organisatie die ze achterlaat, geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst.' - Leny Poppe - de Looff, voorzitter Raad van Toezicht.

‘Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren bij Theaterproductiehuis Zeeland gewerkt. Samen met het team en de makers produceerden we prachtige voorstellingen, realiseerden we mooie edities van het Zeeland Nazomerfestival en hebben we het theaterproductiehuis verankerd in de landelijke kunstenpraktijk vanuit verbinding met de regio. Ik bedank de vele partners, subsidiënten en vrijwilligers voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. En dank aan het publiek voor hun betrokkenheid, open blik en enthousiasme. Theaterproductiehuis Zeeland gaat een prachtige toekomst tegemoet, in een provincie die in beweging is.’ - Silvie Dees, directeur-bestuurder.